Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se událo od prosince roku 2012

27. 8. 2013

Proces EIA

10. prosince 2012 Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) zveřejnilo a rozeslalo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ na životní prostředí (=proces EIA, který běží už několik let). Každý  se mohl k dokumentaci vyjádřit do 11. ledna 2013. Občanské sdružení „Za naši přírodu“ samozřejmě také zaslalo své připomínky.

10. června proběhla mezistátní konzultace s účastí investora, zhotovitele dokumentace a posudkáře. 18. června zaslala polská strana vyjádření k této konzultaci (najdete ho v tomto zpravodaji). Nyní se čeká, až bude zveřejněn posudek, tj. další fáze procesu EIA a poté bude následovat veřejné projednávání, ze kterého MŽP na základě závěrů zveřejní své stanovisko k výstavbě větrných elektráren u nás.

Změny územních plánů

Minulý rok vyzval Krajský úřad Pardubického kraje obce Lichkov a Madkov k zastavení pořízení změn územních plánů (dále jen ÚP). Na základě novelizace Stavebního zákona z ledna tohoto roku bylo obcím umožněno, aby se dále pokračovalo v krocích, které je třeba podniknout ke změnám ÚP. Obě obce této možnosti využily a jak jste mnozí zaregistrovali, mohli jste se k návrhu změny ÚP vyjádřit i vy (což bylo také umožněno právě výše zmíněnou novelizací Stavebního zákona).

Návrh změny ÚP č. 2 obce Lichkov byl zveřejněn 2. dubna 2013 a každý mohl podat své připomínky do 17. května 2013. Informace k návrhu změny ÚP č. 3 obce Mladkov byly zveřejněny 23. dubna 2013 a námitky se mohly podávat do 7. června 2013. Svého práva připomínkovat využilo spoustu občanů a organizací.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Moje soukromé připomínky k poslednímu číslu.

(Jan Kožnar, Mladkov, 2. 9. 2013 16:11)

1) Myslím si, že neustále mluvíme o chřástalovi, ale hlavní důvody proč to zde nechceme, nejsou zmiňovány.
2) Proč stavět vrtule, když elektřinu vyvážíme a nevíme si rady s voltaickým přebytkem.
3) Obnovitelné zdroje el. máme na svých fakturách, ale nemáme možnost se v referendu vyjádřit, natož se toho práva upírá chalupářům, kteří zde bydlí a platí za el. také.
4) Z ekonomického hlediska je tento způsob nejnevhodnější.
5) Po zkušenostech s voltaickými elektrárnami, jejich vládou schválené výkupní ceny, to vše ve státě, kde právo není právo nevěřím v tak šalamounsky napsanou smlouvu.
6) Proč bych měl umožňovat nějaké společnosti takový lobing na který si ještě sám musím připlácet a financovat obnovitelné zdroje, které neřeší problém výroby el. energie.
7) Na této zemi jsme pouze hospodáři a ne vlastníci. Vyrábět benzín z obilí je zločin proti Bohu a všem lidem, kteří nemají co jíst. Takto to dopadlo i s voltaickými elektrárnami stavěné na orné půdě.
8) Proč bych měl někomu z Prahy vysvětlovat proč to zde nechci! Je to moje právo, protože zde žiji a podvodu podobných aktivit je u nás dost.