Jdi na obsah Jdi na menu
 


V jaké fázi se nachází proces EIA, tzn. posouzení vlivů výstavby větrných elektráren (VTE) na životní prostředí?

30. 7. 2011

Na veřejné schůzi, která se konala v únoru, jsme občany seznamovali s informacemi, které byly obsaženy v Dokumentaci, jež je součástí procesu EIA. Vzhledem k tomu, že tyto rozsáhlé materiály obsahovaly podle nás spoustu zavádějících, nepřesných a zkreslených informací a z diskuse na této schůzi vyplynulo, že odpůrců výstavby větrných elektráren u nás je více než byli ochotni připustit zastupitelé obce, jsme zpracovali připomínky a zaslali je na Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Takovýchto kritických připomínek se sešla celá řada a nebyly jen z našeho regionu. Proces EIA tímto postoupil do své další fáze, kdy celá Dokumentace a připomínky k ní byly předány odborníkovi, který má za úkol vypracovat posudek. Důležité je zdůraznit, že tohoto odborníka již vybírá MŽP, nikoliv investor jako tomu bylo doposud. Možná si ještě vzpomenete na dopis od investorské firmy Synergion, který v únoru dostali všichni obyvatelé obcí Mladkov a Lichkov (bohužel chalupáři investorské firmě nestáli za to, aby je také informovala). V tomto dopise sebevědomý investor mj. napsal: „...v dokumentaci se všichni příslušní odborníci vyjadřují k došlým připomínkám a naši milí odpůrci najednou zjistili, že dokumentace je připravena velmi podrobně a odpovědně, že vše bylo přezkoumáno a že se jejich argumenty ukázaly jako liché. Před třemi lety každý mohl v hospodě vykřikovat, že VTE škodí zdraví i přírodě, nyní se ale objektivně ukázalo, že tomu tak není.“

Posudkář ovšem shledal značné nedostatky a začátkem května vrátil celou Dokumentaci k přepracování a doplnění.

Přepracovat a doplnit se má hned několik oblastí. Z našeho pohledu jako nejdůležitější vybíráme tyto:

- aktualizovat a upravit Studii hodnocení vlivů záměru na lokality Natura 2000 a následné posouzení vlivů záměru na faunu, flóru a ekosystémy,

- podrobněji vyhodnotit vlivy záměru na území Polska,

- dopracovat vlivy na netopýry a především na CHŘÁSTALA POLNÍHO,

- zodpovědněji vyhodnotit vliv na krajinný ráz,

- přesně uvést údaj o životnosti VTE.

V praxi to znamená, že se celá nová Dokumentace opět bude muset zveřejnit a veřejnost bude mít znovu možnost se k ní vyjádřit ve svých připomínkách.

Z výše uvedeného vyplývá, že proces se dostal do stádia, kdy je již nutná spolupráce s profesionály, kteří naše požadavky prezentují při jednáních s úřady a institucemi. I pro profesionály je studium materiálů týkajících se záměru výstavby VTE časově velmi náročné, a proto je pochopitelné, že tato spolupráce není bezplatná. Doposud se na financování našeho sdružení podíleli pouze členové, ale jelikož předpokládáme, že spolupráce bude dlouhodobějšího charakteru, prosíme Vás o finanční příspěvek, kterým byste velmi pomohli naší společné věci (Samozřejmostí je vystavení příjmového dokladu od našeho občanského sdružení). Pokud byste se rozhodli přispět, můžete tak učinit prostřednictvím bezhotovostní platby na účet občanského sdružení č. 2417293389/0800 nebo platbou v hotovosti u pokladníka p. M. Nováka (Mladkov 40). Při bezhotovostní platbě uveďte, prosím, Vámi vytvořený variabilní symbol, který si dobře poznamenejte. V případě, že by po ukončení „boje“ zůstaly na účtu nevyužité finanční prostředky, samozřejmě Vám poměrnou část příspěvku vrátíme.

Byli bychom rádi, kdyby se zvýšil počet členů našeho sdružení, jehož hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. Uvítáme i Vaše připomínky, nápady.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář