Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posouzení smlouvy

3. 4. 2011

K Vaší žádosti o právní posouzení Smlouvy o spolupráci ze dne 8.2.2008, uzavřené mezi obcí Mladkov a Synergion Mladkov a.s. uvádím následující:

1. Subjektem práva na druhé straně smlouvy je "Synergion Mladkov a.s. Uvedená obchodní společnost je uvedena vadně, protože není zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, ale v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2834, jak vyplývá z výpisu z OR. Tedy ve smlouvě je uvedena obchodní společnost co do jejího zápisu v OR jiná. To samo o sobě je vadou a její IČ však odpovídá zápisu v OR. Mohlo by se tedy jednat v tomto případě o omyl, ale není to až tak podstatné, název a IČ odpovídají.

2. Smlouva je uzavřena s datem 8.2.2008, ale v čl.10 je podmínkou, že tuto smlouvu schválí zastupitelstvo obce a poté nastane její účinnost. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci  s obchodní společností jinou, než je uvedena ve smlouvě samé tj. VTE
Synergion a s. Taková obchodní společnost neexistuje,  název společnosti neodpovídá názvu společnosti ve smlouvě. TAKOVÉ schválení je NEPLATNÉ (Zápis č. 7 jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 7.11.2007) schválilo něco (smlouvu), která v té době neexistovala (platnost a tedy den vzniku smlouvy je pozdější).  Je zřejmé, že smlouva tedy nemohla nabýt účinnosti, neboť vznikla až 8.2.2008. Účinnost nikdy nemůže předcházet platnost.

3. Doložka o schválení zastupitelstvem obce Mladkov  o usnesení zastupitelstva ze dne 7.11.2007 podepsaná starostou p.Šmokem je v rozporu se zápisem č.7 ze dne 7.11.2007 v označení obchodní společnosti,  se kterou obec uzavírá smlouvu. Doložka je tedy zřejmě
neplatná a schválení smlouvy zastupitelstvem je také neplatné, zní na jiný subjekt na straně druhé smlouvy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář