Jdi na obsah Jdi na menu
 


Účast RNDr.Bejčka na setkání s občany a investorem v roce 2007

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení metodiky a projektové EIA
Ing. Kateřina Špačková
Vršovická 65
Praha 10 – Vršovice
100 00
                                                                                                                                 V Mladkově dne 7.3.2011
 
 
Vážená paní inženýrko,
zdravíme Vás z Mladkova, odkud jsme Vám zhruba před měsícem zasílali připomínky k dokumentaci výstavby „Větrného parku Lichkov a Mladkov“ (kód záměru MZP328). Problematice výstavby VTE v našem regionu se v poslední době intenzivně věnujeme a v materiálech dostupných veřejnosti jsme objevili některé skutečnosti, které nás popravdě řečeno znepokojují a které bychom rády sdělili i Vám.
Když se v sousední vesnici Lichkov začínalo o záměru výstavby VTE v roce 2007 hovořit, zorganizovala obec Lichkov veřejné setkání se zástupci investora - společnosti Synergion a.s.. Setkání se vedle občanů a zástupců společnosti zúčastnil také prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., vedoucí katedry ekologie a životního prostředí Fakulty lesnické  a environmentální České zemědělské univerzity. Pan prof. Bejček (zpracovatel Biologické studie) zahájil svou práci na základě objednávky firmy Synergion a.s. již v dubnu 2007. Pozvánku na akci přikládáme (viz příloha č. 1).
Rádi bychom znali Váš názor na to, proč prof. Bejček nezahájil práce až po vydání souhlasného stanoviska obce Lichkov se záměrem výstavby větrných elektráren? Je obvyklé, že zahájení prací (v tomto případě práce na studiích prof. Bejčka) mohla začít již dva měsíce před tím, než zastupitelstvo obce Lichkov schválilo záměr výstavby větrných elektráren (konkrétně 29.6.2007), tj. 3 měsíce před konáním obecního referenda 8.9.2007!?
Na webových stránkách společnosti Environmentální a ekologické služby s.r.o. Litvínov je k dispozici studijní materiál, ve kterém jsou popsány jednotlivé fáze v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Z výše uvedeného studijního materiálu jsme vyrozuměli,  že posudek bude vypracovávat jiná autorizovaná osoba, tzn. někdo jiný než Mgr. Luboš Motl. Není nám ovšem zcela jasné, zda jednotlivé připomínky dotčených orgánů a občanů k předložené dokumentaci mohou vypořádávat tytéž autorizované osoby, které se podílely na zpracování dílčích studií.
Chtěli bychom Vás proto poprosit, zda byste nám nemohla další postup objasnit.
 
Příloha č. 1 – Pozvánka na veřejné projednání projektu větrných elektráren v obci