Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis sdružení Roza Klodzka Ministerstvu životního prostředí

12. 6. 2012

Róża Kłodzka

Towarzystwo Górskie

Kamieńczyk 2. 5. 2012

Paní Janině Honové

Ministerstvo životního prostředí

100 00 PRAHA 10 - Vršovice, Vršovická 65

 

Vážená paní,

v souvislosti s dopisem pana Zdeňka Brůny, starosty obce Lichkov, ze dne 21. 12. 2011, se cítíme být povinni opravit nepravdivé informace v něm obsažené.

Přinejmenším ze strany občanů Polské republiky se konaly četné protestní akce proti záměrům výstavby větrných farem na polsko-české hranici, a to firmami Synergion Mladkov, a. s., Synergion Hraniční vrch, a. s., a Eldaco.

11. 10. 2008 se konala mezinárodní protestní akce proti devastaci krajiny a zničení krajinářsko-přírodních hodnot polsko-českého pohraničí ve vesnici Kamieńczyk. V příloze připojujeme petici z této akce (příloha 1).

5. 2. 2011 se konalo veřejné jednání zastupitelstva obce Mladkov, věnované investiční akci Větrný park Mladkov. Jednání se zúčastnili obyvatelé sídel z polské i české strany. Přítomen byl také pan Zdeněk Brůna - starosta obce Lichkov, pan Miloš Roušar - starosta obce České Petrovice, zástupci investora Synergion Mladkov, a. s., a Synergion Hraniční vrch, a. s., a také Eldaco, investičních akcí plánovaných v lokalitách Lichkov, Mladkov, Vlčkovice.

Na tomto setkání polská strana oficiálně vyjádřila obavy z této investiční akce a požádala o přemístění elektráren ze sporného území, majícího přeshraniční vliv. Přikládáme tiskovou zprávu o setkání spolu se snímkem ze setkání (příloha 2).

V rámci oficiálních protestů se obyvatelé sídel na polské straně hranice pravoplatně vyslovili proti této investici. Konala se vesnická setkání v sídlech: Boboszów, Kamieńczyk, Jodłów, Smreczyna a Potoczek. Během vesnických shromáždění ve vyjmenovaných vesnicích (sołectwo - obdoba naší vesnice s osadním výborem) byly přijaty pravoplatná usnesení vesnických shromáždění,  nesouhlasící s přítomností větrných elektráren na území sousedních obcí Lichkov a Mladkov. Podotýkáme, že usnesení vesnických shromáždění mají v polském právním systému právní moc jako česká obecní referenda. Dodáváme, že polská gmina je svou velikostí spíše podobná bývalým českým okresům než českým obcím (příloha 3).

Nevládní organizace Polské republiky, které jsou právními subjekty a pracují na území pohraničí, podali oficiálně na stavebním úřadě v Králíkách připomínky na změny územního plánu obcí Mladkov a Lichkov, nesouhlasící s připuštěním umístění větrných farem v polsko-českém příhraničí. V příloze příslušný dokument (příloha 4).

Během prováděných přeshraničních šetření EIA Polská republika, zastoupená generálním ředitelem Ochrany životního prostředí oficiálně přednesla závěry ve stanovisku ze dne 14. 3. 2011. Podotýkáme, že kritické připomínky měly četné nevládní organizace, obyvatelstvo a správní orgány Polské republiky.

Ve svém dopise se pan starosta odvolává na stanovisko představitele gminy Międzylesie. Jde o dopis ze dne 31. 7. 2009, doručený regionálnímu řediteli Ochrany životního prostředí ve Wrocławi během přeshraničního projednávání, v kterém starosta gminy Międzylesie informuje právě o nesouhlase s investicí? (příloha 5)

Máme rovněž k dispozici protokol z vesnického shromáždění v sołectví Kamieńczyk ze dne 21. 3. 2009, na kterém pan Tomasz Korczak, starosta gminy Międzylesie, tvrdí, že "ve věci českých větrných elektráren měl jednání se starosty Králík, Lichkova, Mladkova a také Dolní Moravy" s výsledkem, "že ve věci konkrétního místa umístění byl uveden v omyl". Vyjádřil se, že (...) bude bránit a dbát o zájmy obyvatel svojí gminy". Právě na tomto setkání, v přítomnosti starosty, bylo přijato usnesení nesouhlasící s umístěním větrného parku Mladkov a Lichkov v blízkosti hranice (příloha 6).

Pan Zdeněk Brůna, jako představitel obce Lichkov, který je zainteresovanou stranou v předmětném jednání, stejně jako strana polská, byl a jistě stále bude průběžně informován o průběhu projednávání. Proto je nepochopitelné, že pan starosta tímto tendenčním způsobem interpretuje jasná fakta. Nabízí se otázka, čí zájmy reprezentuje pan Brůna a jaké ty mají důsledky pro přeshraniční česko-polskou spolupráci.

Cítíme povinnost zaslat výše uvedená objasnění do Vašich rukou, protože si myslíme, že jednostranné a pravdě vzdálené náhledy a úvahy pana starosty ohrožují dobré sousedství České republiky a Polska.

S úctou

Towarzystwo Górskie "Róża Kłodzka"

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

U pana

(Josef Urban, 13. 6. 2012 16:14)

starosty v Mezilesí jsem byl osobně v roce 2008. Co tam bylo řečeno a nám sděleno jsem již napsal v roce 2008 do diskuze na stránkách Větrníky Lichkov. Proto můžu i dnes k tomuto dopisu říci jediné, a to, že je to pravda a nedivím se, že si takto stěžují. Přesto pro jistotu ze stránek Větrníky Lichkov přenáším článek z roku 2008.
Byla to lež ?
Pokud ano, stojí to za to?
19. března 2008 v 7:50 | Josef Urban
Dne 15.února 2008 bylo v naší obci založeno občanské sdružení. Chtěli bychom se zaměřit na ochranu přírody jako celku. Naším prvořadým cílem, je vyvinout maximální úsilí, ve snaze zabránit výstavbě větrných elektráren nejenom u nás ale i v jiných místech našeho malebného kraje.
Jednou z prvotních aktivit sdružení byla návštěva severních sousedů v Mezilesí. Pan starosta nás uctivě přijal i když nebyl tzv.úřední den. Po vzájemném představení a sdělení důvodu návštěvy, nám pan starosta oznámil, že veškeré problémy týkající se výstavby větrných elektráren na českém území jim nevadí - netýkají se jich a že se na polském území nebudou projevovat. Po této informaci nám ztuhl přátelský úsměv a především došla řeč! O několik okamžiků později, nám své stanovisko upřesnil. To byl druhý šok! Měl bych dodat, že z důvodu lepší komunikace s námi byl polský tlumočník. Ten nám musel vyjádření starosty Mezilesí několikrát zopakovat. Můžu, předpokládám nejen za sebe, konstatovat, že jsem se styděl, že jsem z Lichkova.
Obec Lichkov, která má s Mezilesím "družbu" podala informace o umístění větrných elektráren (pokud se budou stavět) pod Suchým vrchem. Přesné místo nám pan starosta ukázal na mapě. Pokud to převedeme na metry (vzdálenost větrníků od státní hranice s Polskem) tak námi uvedených cca padesát metrů se v podání zástupce obce změnilo na téměř 1200 metrů. Dle této informace by se elektrárny měly nacházet na druhé straně údolí podél lesa. Pokud by toto místo pro elektrárny bylo pravdivé, tak by skutečně polské straně nevadilo (v tom okamžiku by nastal problém u nás). Elektrárny by však musel někdo uměle pohánět. S větrem by to asi nebylo takové, jako na "Hraničáku." Za informací z lichkovské obce si pan starosta stál, s tím, že si vše ještě jednou ověří.Tímto byla schůzka ukončena, a každý z nás byl rád, že jsme z úřadu pryč.
Za týden bylo naše setkání krátké. Starosta již měl část projektu, kde jsou větrné elektrárny zakresleny tak, jak bylo námi uvedeno. Pan starosta naše údaje upřesnil větou "pan měl pravdu." Dále to nebudu již komentovat, můžu jen uvést, že uctivost s kterou nás poprvé přijal, byla při druhé návštěvě tatam (že by intervence zvenčí). Pokud se jedná i jinde takto, už se nedivím, že se EU bála otevřít hranice.
Na závěr bych se chtěl zeptat: Proč takto jedná obec Lichkov?