Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis pana Josefa Kvičery senátoru Petru Šilarovi

7. 3. 2011

Vážený pane senátore,

obracím se na Vás jako člověk milující svoji zem a kraj, ve kterém žiji již bezmála sedm desítek let. Jako člověk, který má za sebou čtyřicet let pedagogické práce, z toho posledních sedmnáct  jako ředitel Odborného učiliště a Praktické školy v Žamberku.  Jako člověk s hlubokým vztahem k přírodě a krajině, ale i s úctou ke generacím našich předků, kteří nám jako dědictví tento krásný kout Orlických hor předali coby štafetu, abychom o něj pečovali, zvelebovali ho a ještě krásnější ho předali našim dětem.  Jako fotograf propagující tento kraj u nás i v zahraničí, i jako básník, který jeho  kouzlo zachycuje v poezii svých dvou básnických sbírek.    

Jak vidíte, ze slušnosti používám klasického oslovení  včetně slova "vážený".  Pravdou je, že byly časy, a nebylo to tak dávno, kdy jsem si Vás skutečně velmi vážil a měl jsem o Vás jen to nejlepší mínění.  Setkal jsme se s Vámi  při řadě významnějších akcí v regionu a měl jsem pocit, že žijete v těsném sepětí s lidmi našeho podhorského kraje, zajímáte se o jejich problémy, rozumíte jim  a jste ochoten pomoci.  Spolu s mojí manželkou jsme Vám proto také dali svůj hlas v senátních volbách.  Uvěřil jsem upřímnosti Vašeho krásného předvolebního sloganu  "Krajinu v srdci, půdu v dlaních." Myšlence, se kterou se i já plně  ztotožňuji. 

Bohužel žijeme v době, kdy mnohá slova zřejmě nabývají nového významu, kdy platí jiné normy mravnosti a etiky, než nám kdysi dávno vštěpovali rodiče, žebříček hodnot má zcela jinou podobu a lidská pospolitost se transformuje na sobecký individualismus.  Dokonce se i tržně chováme.

V Orlickém deníku ze dne 15.února 2011 mě zaujalo Vaše vyjádření k problematice stavby větrných elektráren na několika místech našeho regionu včetně hřebenových partií Orlických hor. Jdete na to sice jako správný politik trochu opatrně, abyste si za sebou nezavřel dvířka potřebná pro eventuální vycouvání.  Suma sumárum však z příspěvku vyplývá, že stavbu VTE podporujete a těžko chápete, proč se lidé snaží uchránit tento krásný kout naší země před jejich stavbou.  Mohu Vám pomoci. Poslechněte si své voliče. Podívejte se na některou z veřejných anket k tomuto problému a hned uvidíte, že čtyři pětiny z nich větrné elektrárny ve svých horách nechtějí.  Je trochu s podivem, že senátor, kterého tito lidé zvolili a který má "krajinu ve svém srdci", má na věc jiný názor. Asi by bylo logické ho změnit. Nezastupujete přece v senátu sebe, ale své voliče. Nebo je tomu snad dnes už jinak?  A proč že se proti VTE staví lidé teprve až nyní, kdy jsou smlouvy uzavřeny a realizace plánů přinášejících zisky je na dosah?  Zeptejte se třeba občanů v Mladkově. Veškeré přípravy probíhaly v takové tichosti, že většina z nich o tom ani nevěděla.  Tak to bude možná proto, pane senátore.

Říkáte, že na straně jedné lidé chtějí čisté ovzduší a na straně druhé "nejsou ochotni spatřit byť koutkem jednoho oka "větrník".  Mohl byste pro jejich informovanost laskavě zjistit, kolik tepelných elektráren  znečisťujících ovzduší v Mladkově, Lichkově, Studeném či Sobkovicích  bude zrušeno v případě, že zde budou postaveny plánované VTE? O kolik nižší budou daně občanů, nad jejichž domy a pozemky se budou ve výšce 160 metrů točit třicet let vrtule větrníků?  Budou platit za elektrickou energii méně než dnes, nebo si budou muset připlatit?  Pohled na "větrník" není určitě jediným břemenem, které s sebou VTE přinášejí.  O těch dalších se nezmiňujete proto, že nechcete, nebo o nich nevíte? 

Argumentujete dále, že už "léta tolerujeme v krajině automobily, stožáry vysokého napětí, telekomunikační věže...moderní doba to přináší!" ...a vyzýváte s nadsázkou  - "vzdejme se těchto výdobytků civilizace, vzdejme se elektřiny." - Nezlobte se, ale tato argumentace mi připadá trochu naivní. Jsou věci, které, i když krajinu hyzdí, jsou lidmi přijímány s trpkým pochopením.  Jinak to totiž bohužel zatím zařídit nedovedeme. Auta, elektrickou energii či telekomunikační spojení jsou dnes nutnou potřebou, kterou nelze zajistit jinak.  V případě výroby elektrické energie je tomu ale trochu jinak. Tvrdíte, že VTE jsou a budou obnovitelnými zdroji "tolik potřebné energie".   V tom s Vámi souhlasím. Je však třeba ale dodat, že tomu tak u VTE musí být "ne všude a ne za každou cenu".  Máme snad v naší zemi té "tolik potřebné energie" málo? Je jí nedostatek? Neprodáváme náhodou celou výrobu JE Temelín do zahraničí? Měl byste lidem vysvětlit, proč je třeba zachraňovat energetickou situaci v naší zemi stavbou stošedesátimetrových monster do panenské přírody. Turistický ruch v Pardubickém kraji je nejnižší z celé České republiky.  Orlické hory jako oáza klidu a nesčetných přírodních krás mohou do budoucna tuto situaci zlepšit.  Myslíte si, že tomu právě VTE pomohou? Že pohled od Kašparovy chaty na Adamu směrem k Jeseníkům bude pro turisty zajímavější, povede-li  přes vrtule tří elektráren stojících hned pod návrším?  A pokud ne, tak že to zdevastování krajiny minimálně na třicet let dopředu bude vyváženo almužnou do pokladen několika obecních úřadů? 

Říkáte, že i "lidé v průmyslových oblastech mají také nárok vidět při pohledu z okna krásnou krajinu". Přál bych jim to, ale víte, že tomu tak nikdy nebude. Každý máme něco jisté, a to vždycky za nějakou cenu. Lidé v průmyslových oblastech mají snazší přístup k zaměstnanosti. Ve chvílích volna si pak rádi zajedou odpočinout a relaxovat třeba do malebné přírody hor.  Lidé na horách mají zas krásný pohled z okna (tedy zatím, dokud jim ho někdo proti jejich vůli nezničí), ale obtížněji  si hledají zaměstnání.  Ale to snad Vy určitě víte.  Víte i to, že ne každý z těchto lidí má to štěstí, aby se díky hlasům voličů dostal až do Prahy, že ano.

A ještě jedna Vaše výpověď v uvedeném článku se mi nelíbí. Říkáte, že Vás ve Vaší senátorské kanceláři navštívili  "pánové Jandejsek a Čada ze Studeného".  V závěru článku pak, že : "Výše jmenovaným panem Čadou mi bylo připomenuto moje volební heslo "Krajinu v srdci, půdu v dlaních".  Nezlobte se, ale za  slušnější a přesnější bych považoval Vaše upřesnění, z jakého titulu za Vámi jmenovaní přišli. Zda se jednalo o návštěvu lidí, kteří mají třeba v místní samosprávě nějaké postavení  a zastupují obec, nebo zda šlo pouze o soukromou iniciativu dvou občanů. 

A na závěr bych si dovolil uvést část dopisu, který jsem nedávno dostal od jednoho středoškolského profesora ze Svitav.  Jeho jméno samozřejmě dobře znám, ale mám obavy ho dávat veřejně k dispozici. To, co mi v dopise píše, totiž  velmi úzce souvisí se zmiňovanou problematikou.  Netvrdím, že je všechno pravda, a to především proto, že já o tom žádné důkazy v rukou nemám.  Pokud se tedy tvrzení o tom, že jste nějakým způsobem spolupracoval s "větrníkářskou lobby" realizující stavby VTE na Svitavsku  nezakládá na pravdě, prosil bych Vás o to, abyste to veřejně popřel.  Nezlobte se, ale Váš postoj ke stavbě  VTE v Orlických horách, který je v příkrém rozporu s názorem většiny veřejnosti, vede k určitým pochybnostem. Samozřejmě mýlit se je lidské. Zejména pokud to není vědomě a často.

Část uvedeného dopisu cituji  :

Pane Kvičero.

Vždy, když jsem se kochal Vašimi snímky z překrásné oblasti "Poorličí", tak jsem si v duchu říkal - snad do těchto míst zrůdnost v podobě větrných elektráren nedorazí. Jak jsem si to přál......

Skutečně živelná a masivní snaha postavit na Svitavsku na každém vrchu větrník neustála (byla přibrzděna přeorientováním se na výhodnější fotovoltaiku). Snaha čelit tlaku lobování, podrazů, lží a lidské krátkozrakosti a nerozumu pod vlivem ekonomického zisku, mě už stála nejedno nervové vypětí. Věřím tomu, že v podstatě permanentní negativní myšlení a každodenní sledování několika větrníků na vrších u Svitav, mi už jistě sebralo několik měsíců mého života. Já osobně jsem už přemýšlel i o odstěhování (což není jednoduché, když máte dobré zaměstnání a hlavně rodinu) a dobu ve Svitavách dělím na "předvětrníkovou" a "větrníkovou".

Bohužel úředník si nerad dělá problémy s osobami, kterým chrastí peníze (v tomto případě z větrné energie-lépe řečeno z našich daňových poplatků) v kapse, a proto obvykle všechno přes úřady na nejrůznější úrovni projde vcelku bez problémů. Úplně nejhorší jsou úředníci na pardubickém Krajském úřadu. Těm je všechno úplně jedno. Hovoří ze mě letité zkušenosti z jiných jednání, řízení nebo kauz.

Ještě před několika měsíci dokonce krajský radní Petr Šilar (nyní senátor) byl tajným zaměstnancem větrníkářské společnosti, která staví VTE na Svitavsku. Mám pro toto tvrzení i své důkazy. Rovněž důkazy o tom, že tento člověk vědomě vedení kraje nebo veřejnosti lhal, když tvrdil opak.

Obchodníci s větrníky to mají dobře podchycené (včetně "nezávislých" odborníků, kteří jim hodnotí krajinný ráz v procesu EIA a podobně). Není to lehký boj. Nezapomeňme, že jim jde o miliony korun.

A důležité je mít na své straně místní aktivisty a významné osoby. Skutečně všem, kteří bydlí v Pardubicích nebo Hradci je tato problematika úplně jedno, i kdyby to byli poslanci nebo prezident. Přitom je úplně jasné, že výstavba byť 1 větrníku těchto rozměrů mění krajinu (včetně vlivu na ceny pozemků, vlivu na turistický ruch a podobně) tak jako dosud NIC v předchozí éře industrializace a urbanizace naší překrásné krajiny.

Mgr. XY, středoškolský profesor, Svitavy

 

Pane senátore, prosím Vás, abyste můj dopis přijal jako hlas a názor jednoho ze svých voličů. Myslím si, že to není hlas výjimečný, ty ostatní snad jen nejsou tolik slyšet. Přál bych si, aby co nejvíce lidí u nás v Orlických horách ctilo Vaše krásné předvolební heslo "Krajinu v srdci, půdu v dlaních!".

S pozdravem Mgr.Josef Kvičera, Klášterec nad Orlicí                                                                                 15.02.2011

 

K tomuto dopisu na webových stránkách Orlického deníku jsou uvedeny komentáře. Některé z nich autora tohoto dopisu napadají. (pozn. Jedná se o přípsěvky jistého p. Vacka.)

Tyto komentáře jsou dostupné na: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/senatoru-petru-silarovi20110223.html?diskuse=1

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář