Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis Ivany Marečkové senátoru Petru Šilarovi

7. 3. 2011

                                                                                                                   V Mladkově 15.února 2011

Petře,

       zdravím tě z Mladkova.  Dovoluji si toto oslovení a tykání, protože doufám, že ti ještě paměť slouží a vzpomeneš si na období  let 1994 – 1998, kdy jsme se  vídali na nejrůznějších akcích.  Ty jsi byl starostou Letohradu a já místostarostkou Králík ( jmenovala jsem se tehdy Procházková).

Myslím, že naposledy jsme se viděli v roce 2008 při křtu krásné knížky o Králickém Sněžníku v Králíkách na radnici. Tehdy už jsi byl  radním Pardubického kraje, který měl na starost oblast životního prostředí, zemědělství a venkova.

Od té doby jsme se sice nesetkali osobně, ale já o tobě  průběžně informovaná jsem,      protože se angažuješ v nejrůznějších oblastech, a stihneš toho opravdu hodně. Být senátorem, místopředsedou strany a ještě starostou obce Horní Čermná, klobouk dolů!

     Když jsem si dnes v Orlickém deníku přečetla tvůj článek o problematice větrných elektráren, musela jsem si protřít oči, jestli dobře vidím.

Úmyslně nepíšu, že jsi napsal článek o svém názoru na výstavbu větrných elektráren,    protože ten jsem marně hledala.

Snažím se vžít do tvé politické role a uvědomuji si, že to pro tebe  není vůbec lehké. Stál jsi před závažným rozhodnutím, zda napsat na rovinu, že jsi příznivcem výstavby větrných elektráren, čímž ses netajil ani v nedávné  minulosti, když se připravovala výstavba vrtulí na Svitavsku, a  nebo článek napsat tak, abys nikoho nerozzlobil. Zvolil sis tu snazší variantu, ale tím jsi u mnohých lidí přišel o „body“. Myslím, že nejsem sama, kdo má radši pravdu než mlžení. Nevím, jestli se ti doneslo k uším, že pan hejtman Martínek na nedávném setkání s polskou delegací veřejně prohlásil, že je proti výstavbě větrného parku v Mladkově a Lichkově.

Přiznám se, že jsem se dost „vytočila“, když jsem četla tvoje slova , že …“proto tak trochu nechápu, jak se stalo, když doposud vše postupovalo bez připomínek, smlouva je již hotová  a v klidu probíhá jednání v EIA…že to najednou všem vadí.“

Takto podobně formulované věty jsem už slyšela na zasedání zastupitelstva v Mladkově 26.1.2011 z úst pana starosty Šmoka, se kterým jsem shodou okolností chodila 9 roků do školy.

Když se na úřední desce obce Mladkov objevilo na začátku roku 2011 oznámení, že dorazila Dokumentace k výstavbě Větrného parku Lichkov a Mladkov a že je možno do ní nahlížet a sdělovat připomínky, nabyla skupinka lidí dojmu, že se touto problematikou bude určitě taky zabývat  zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání a že se ho taky zúčastní.  Na pozvánce na jednání to sice jako bod programu napsáno nebylo, ale brali jsme to jen jako opomenutí.

Když starosta uviděl nezvykle početné publikum, pochopil, proč tam asi jsme, a bod pohotově zařadil. Těšili jsme se, že se konečně dovíme názor jednotlivých členů zastupitelstva na výstavbu větrných elektráren, a hlavně, že vyslechnou naše názory a ty potom budou zapracovány do vyjádření, které Obec Mladkov ve stanoveném termínu zašle na Ministerstvo životního prostředí. Místo toho jsme slyšeli v bleděmodrém to, co jsem citovala z tvého článku. Pan starosta se bránil, že informací pro občany bylo dost a že nikdo neměl žádné připomínky. Určitě  si ještě pamatuješ, jak EIA v jednotlivých fázích probíhá a jaké jsou závazné lhůty dané zákonem, ve kterých se musí příslušné materiály zveřejňovat apod.. Kdybys, Petře, neposlouchal jenom starosty obcí, na jejichž katastru by měly větrníky vyrůst, a věnoval ty nebo někdo z tvého týmu chvilku tomu, abyste proběhli elektronické úřední desky příslušných obcí, tak bys tyhle věty nikdy nenapsal. V redakci ti nechám v elektronické podobě tabulky, kde si můžeš snadno ověřit, kdy a co obecní úřady zveřejňovaly. A budeš se  hodně divit. Tabulka s přesnými termíny se nedá ošidit, je to řeč čísel. Ministerstvo vždycky v průvodních dopisech píše, že obec má NEPRODLENĚ informovat, ale toto slovo si vykládají  představitelé obou obcí velmi často tak, že „ za měsíc času dost“ – tzn. zveřejníme až později, kdy vyprší termín pro podávání připomínek na ministerstvo a máme klid.

Jsem součástí skupinky, která má cejch „protivrtulových bojovníků“ a kterou naštvalo,  že z nás dělají hlupáky. To se nelíbí nikomu.

Starosta obce se v zákonu o posuzování  vlivů na životní prostředí orientuje na můj vkus dost bídně. Jak jinak si vysvětlit, že mi na schůzi zastupitelstva před všemi kolegy a občany na mou faktickou připomínku, že by zastupitelstvo mělo přijmout  ve věci EIA  usnesení, protože příští schůzi budou mít až po posledním termínu stanoveném zákonem, odpoví, že se k Dokumentaci  EIA vyjadřuje Obecní úřad Mladkov a ne zastupitelstvo Obce Mladkov, a proto netřeba přijímat žádné usnesení. Když si uvědomím, že s podobně nedostatečnými znalostmi přijímá pod jeho vedením obecní zastupitelstvo různá závažná usnesení, která jsou v rozporu se zákonem o obcích, není mi z toho veselo.

Budu končit, ale napsala jsem tak desetinu z toho, co bys měl vědět. Nechci ti radit, ale je dobré poslouchat vždycky obě strany.

Nejlepší by bylo, kdyby ti to vyšlo a přijel jsi příští středu, tj. 23. února do Mladkova na schůzi zastupitelstva. Myslím, že pan starosta udělal dobře, když jako místo konání zvolil sál Kulturního domu, určitě přijde dost lidí. Aspoň by ses setkal se svými voliči, kterých jsi  u nás ve vesnici určitě měl dost ( i ten můj), protože pan starosta se pečlivě staral a ještě v pátek, tj. v první den voleb dopoledne,  infokanálem sms zprávou agitoval, aby lidi přišli ve druhém kole volit a svým hlasem podpořili Petra Šilara!

Tvůj článek končil vzletným citátem. Já skončím s dovolením úryvkem z úvodu, který jsi napsal do zmiňované knížky o Sněžníku.

„Při procházkách pod Králickým Sněžníkem se chovejme k přírodě ohleduplně a s rozvážností hospodáře, který má své území nejen rozumně využívat, ale i chránit pro další generace.Neměli bychom být těmi, kteří si myslí, že jim všechno patří.Mějme na paměti,        že svěřené hodnoty jsou nám zapůjčeny našimi dětmi a vnuky.“

Nevím, jestli jsi měl při svém nabitém programu čas přečíst celý dopis. Když ne, tak si můžeme popovídat po schůzi v Mladkově.

 

Na setkání se těší

Ivana Marečková    

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář