Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání Obecního zastupitelstva ve Vlčkovicích 22. 3. 2011

31. 3. 2011
úterý 22. března od 18 hodin se konalo  zasedání Obecního zastupitelstva  ve Vlčkovicích v sále kulturního domu. Kromě všech zastupitelů se schůze zúčastnilo asi 60 obyvatel z Mladkova i Vlčkovic, skončila asi ve 21,30 hod.  - Mgr. Bok přednesl návrh na upřesnění usnesení z minulého zasedání. Žádal, aby do textu usnesení, kterým se rušilo usnesení  č. 2008/03/046 bylo doplněno číslo zákona o střetu zájmu, podle kterého není přípustné, aby starosta obce byl členem dozorčí rady společnosti Synergion Mladkov a.s.. V zápisu bylo nepřesně uvedeno, že se jedná o výklad Mgr. Boka a také chybělo, jak jednotliví členové zastupitelstva hlasovali. Tento návrh zastupitelstvo neschválilo. Proč? Z principu - protože ho navrhl odpůrce výstavby větrných elektráren Ivan Bok???
 
Samozřejmě, že kromě jiných bodů programu se hovořilo i o výstavbě větrných elektráren. Ing. Studený navrhl do programu zařadit na základě toho, že obdrželi Petici občanů, nový bod, který nebyl uveden na pozvánce - revokaci usnesení
z minulého zasedání, ve kterém bylo schváleno, že v závazné anketě o výstavbě větrných elektráren budou moci hlasovat i majtelé rekreačních objektů..
 
Petiční výbor žádal v petici, ... "aby bylo odepřeno hlasovací právo majitelům nemovitostí bez trvalého pobytu v anketě k vyjádření stanoviska ve věci výstavby plánované výstavby VTE na území obce Mladkov.
Na základě  vzniklé situace na veřejném zasedání zastupitelstva obce Mladkov dne 23.2.2011, kde majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu v Mladkově, Vlčkovicíh a Petrovičkách si VYNUTILI na zastupitelstvu obce hlasovací právo  v anketě k vyjádření stanoviska ve věci plánované výstavby VTE na území obce Mladkova. Zároveň požadovali, aby výsledek ankety byl pro zastupitelstvo obce závazným rozhodnutím, což je v rozporu se zákonem o obcích. Z tohoto důvodu na základě této petiční listiny navrhujeme zastupitelstvu revokaci usnesení o provedení hlasovací ankety, a žádáme zastupitelstvo obce o projednání této záležitosti dle zákona o obcích v platném znění, které jasně vymazuje možnost hlasování obecním referendem, jehož se mohou zúčastnit pouze osoby oprávněné."
Dále se v petici píše: " nemilým zjištěním pro nás, trvalé občany je také ta skutečnost, že tito majitelé rekreačních nemovitostí nepovažují rozvoj a potřeby obce a jejich občanů za důležitý fakt. Tato skutečnost opět poukazuje na odlišný pohled v oblasti požadovaných služeb veřejnosti mezi občany trvale žijícími a rekreanty." 
 
Petici podepsalo 120 občanů převážně z Mladkova. Nebyli s ní seznámeni občané, kteří se veřejně vyjadřují proti výstavbě větrných elektráren. Těm nebyla petice předložena. Je absurdní, že hlasovací právo bylo odepřeno právě těm, kteří by byli výstavbou elektráren nejvíce postiženi, protože nejblíž větrným elektrárnám by byly právě v Petrovičkách!!!
 
Třicet majitelů rekreačních objektů předložilo svou petici. Konstatují v ní, že nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren a požadují uspořádání závazné ankety pro všechny občany bez rozdílu, zda mají v obci trvalý nebo přechodný pobyt.
 
Členové zastupitelstva po dlouhé nepřehledné emotivní diskusi nakonec přijali usnesení, že revokují usnesení č.2011/22, což v praxi znamená, že se nebude zatím pořádat ani referendum ani anketa. Proti revokaci usnesení hlasoval pouze Ivan Bok, hlasování se zdržel Bohuslav Matouš a ostatní zastupitelé  byli pro.
 
Pětičlenná komise ve složení Mgr. Ivan Bok, Stanislav Faltus, Martina Jirčíková, Ladislav Severýn a Ing.Roman Studený, která byla zvolená zastupitelstvem, provede výběr právníka, případně několika právníků, kteří posoudí platnost a  kvalitu smlouvy, tj. její výhodnost pro obec Mladkov.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář