Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reakce pánů Čady a Jandejska na Dopis Synergionu občanům

24. 3. 2011

 

Předseda představenstva
Jiří Mařas
Synergion, a.s.
 
 
Vážený pane,
 
jelikož ve Vašem listu občanům Mladkova a Lichkova ze dne 16.2.2011 bylo opakovaně zmíněno moje jméno, rád bych se  k dané věci vyjádřil:
-         nevím, z čeho soudíte, že jsem si byl u pana senátora Šilara s panem Jandejskem stěžovat na výstavbu VTE. Panu senátorovi jsme byli pouze prezentovat náš vlastní názor týkající se výstavby VTE v okrese, jehož je v senátu zástupcem. U pana senátora jsme vystupovali jako občané - voliči, kteří vyslovují svoje znepokojení nad plánovanou výstavbou VTE v našem kraji, a v žádném případě ne jako stěžovatelé,
-         za průchod kabelu přes pozemek jsem nepožadoval žádnou cenu, natož tu, kterou uvádíte. Důvod návštěvy pana Mgr.Zeleného v létě 2010 byl dle jeho slovního vyjádření „moje vlastní žádost o vysvětlení“. Nikoho jsme však s manželkou z Vaší společnosti o nic nežádali a to ani ústně ani písemně. Průvodní dopis spolu s návrhem „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ jsme totiž krom jednoho výtisku, který jsme si ponechali, po jeho přečtení hodili do koše bezprostředně po jeho obdržení v květnu 2009 a tím považovali celou věc pro nás za skončenou. Po půlhodinové argumentaci pana Zeleného a zaštiťování se veřejným zájmem  mimo jiné i tím, že se přece takto chovat nemůžu, jak by to vypadalo kdyby se tímto odmítavým způsobem v otázce veřejného zájmu chovali všichni lidé (…) jsem mu odpověděl, že si nenechám pozemek znehodnotit věcným břemenem za směšnou cenu 10 Kč za délkový metr. Na jeho dotaz, jak si cením svůj pozemek, jsem uvedl, že si ho cením v řádech tisíců až desetitisíců za metr délky. Pan Zelený se dotázal, zda si myslím, že pozemek má skutečně takovou cenu, na což jsem mu odpověděl,  že nikoliv, ale že ho také neprodávám a nechci prodat… Pokud Vám pan Zelený doložil něco jiného, je mi skutečně líto, že Vás mystifikoval.,
-         dotčený pozemek, který jste požadovali zatížit věcným břemenem není pouze můj, jak mylně uvádíte, ale rovněž mojí manželky (společné jmění manželů). Manželka  byla a je zásadně proti uzavírání jakékoliv smlouvy o budoucí smlouvě a jakýmkoliv rozhovorům s Vaší společností ohledně zřízení věcného břemena na pozemku, jehož je spolumajitelkou. Navíc pokládám za důležité uvést, že  s manželkou se od Vaší společnosti o celé záležitosti nikdo nikdy nebavil,
-         v listu občanům Mladkova a Lichkova je nepravdivá Vámi uváděná délka pozemku – 30 metrů. Ve Vámi  navrhované „Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ kterou jste mě a manželce zaslali, je uváděna délka 40,13 metrů… Alespoň to jste si mohli zkontrolovat a ujasnit před sepsáním Vašeho listu občanům Mladkova a Lichkova, když už si dovolujete otírat se o mé jméno.
 
                                                                                                                  Jaroslav Čada

 

                                                                                                                        Dne 19.2.2011 
 
   Vážený pane Mařasi ,
    odpovídám tímto na Vaše výpady vůči mé osobě v textu firmy Synergion ze dne 16.2.2011.
Bezdůvodně mě zde napadáte informacemi z doslechu , které jste si přizpůsobil k obrazu svému a uvedl v tomto textu.Skutečnost je však trochu jiná.
     Koncem roku 2010 nás bez ohlášení navštívil v pracovní době pan Zelený.Ten požadoval po mé manželce , aby mu podepsala souhlas s průchodem kabelu přes její pozemek.
Tento souhlas mu manželka odmítla podepsat s tím , že nemá zájem nechat si znehodnotit pozemek vysokonapěťovým kabelem , který by se tak stal nechtěným věcným břemenem na jejím pozemku.Pan Zelený nás nazval  potížisty .
Poté jsem  p.Zeleného  požádal , aby odešel a více na manželku nenaléhal.Této výzvy pan Zelený nedbal .Po dvaceti minutách nezdvořilého naléhání jsem tuto  konverzaci ukončil a oznámil jsem mu,že nemá tolik peněz, aby  nás donutil změnit náš názor.
      Pan Zelený evidentně nechápe , že všechno se nedá zaplatit penězi.
 
                                Jandejsek Luboš