Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis starosty Lichkova adresovaný Ministerstvu životního prostředí

7. 2. 2012

Vážená paní ředitelko,

obracím se na Vás jménem Zastupitelstva obce Lichkov, kterým jsem byl k tomuto kroku pověřen usnesením č. 73/11 ze dne 14.12.2011.

Obec Lichkov spolupracuje již několik let s investorem, jehož záměrem je vybudovat v katastrálním území obce obnovitelný zdroj energie – 4 větrné elektrárny. Společnost Synergion Hraniční vrch a.s., která je tímto investorem, má své sídlo zde. Obec o výstavbě VTE před podepsáním smlouvy s investorem uspořádala platné místní referendum dle zákona č. 22/2004 Sb., které jednoznačně výstavbu potvrdilo (viz protokol).

Lichkovští občané si uvědomují, že umístění energetického zdroje na katastru obce, kde došlo ke katastrofickému úbytku pracovních příležitostí a následně tak odlivu finančních prostředků, bude v budoucnu dlouhodobým a významným zdrojem příjmu do obecní pokladny, kterým lze financovat další rozvoj obce a jejího okolí. V tomto smyslu je také uzavřena smlouva s investorem, na základě které je odhadovaný příjem obce cca 35 mil. Kč za dobu životnosti VTE.

Za uplynulých 12 měsíců se však pečlivě připravovaný legislativní proces přípravy významně zpomalil. Jak projednávání změny územního plánu, tak proces EIA je zdržován požadavky uplatňovanými mimo platné zákony a nad rámec kompetencí těch, kteří je vydávají ve zřejmém úmyslu tuto pro nás tak významnou investici zhatit.

Mezi ně bohužel patří i některé státní organizace, které nás opakovaně vyzývaly bez podstatných důvodů k přerušení či zastavení uvedených řízení. Dokonce vysocí samosprávní činitelé šíří mylné informace o velkých, masových vystoupeních jak u nás tak v Polsku. Ubezpečuji vás, že v našem Polském příhraničí nic takového oficielní cestou neprobíhalo, nekonaly se žádná referenda. / Prohlášení starosty sousední Gminy Miedzylesie zašlu dodatečně/

Protože jsme pravidelně a průběžně informováni o formách i průběhu celé přípravy, nevidíme k takovým průtahům žádný věcný důvod. Žádný z podkladů, studií či vyjádření, které byly doposud vydány či zpracovány, nedává věcný důvod k obavám o budoucí kvalitu životního prostředí v našem pohraničním regionu. Ohrožení této investice je i ohrožením budoucí kvality života mých spoluobčanů.

Zdůrazňuji, že výstavba je jednoznačně v zájmu obce, kde byly podniknuty veškeré kroky k její řádné přípravě v rámci platné legislativy.

Jménem obecního zastupitelstva si Vás tedy dovoluji požádat o podporu této investice a její co možná nejrychlejší odsouhlasení.

Rád bych na potvrzení svých slov požádal, pokud to uznáte za možné, o osobní schůzku v této věci.

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci

S pozdravem klidných Vánoc a s přáním pevného zdraví a všeho nejlepšího v roce 2012

 

Zdeněk Brůna

starosta obce

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dopis

(Urban, 7. 2. 2012 19:05)

Možná, že by si pan starosta před schůzkou, pokud by měla být, provedl soupis prohřešků vůči, jak píše mých(m) spoluobčanům ohledně celého procesu kolem výstavby VTE. Aby na něco potom v tom fofru nezapomenul. Já jako občan obce vím, že podepsal smlouvu bez souhlasu zastupitelů. Nechal vyplatit z rozpočtu obce za právní služby při uzavírání smlouvy bez souhlasu zastupitelů téměř 32,000Kč. Zde je nutné přirovnat cenu kterou zaplatila obec Mladkov za právní rozbor smluv, a to hned dvou ve výši cca. 12,000Kč. Smlouva obce Mladkov je téměř totožná se smlouvou Lichkova a výsledek rozboru, odstoupit a smlouvu zrušit. Pokud to mám podat tzv. po lopatě, tak obě vesnice leží pěkně na pekáči jak upečené husy. Jen se do nich pustit. A na pekáč je položila jak zastupitelstva, jejich neschopnost si smlouvu řádně prostudovat ,nebo si nechat udělat nezavislý posudek. V konečné řadě také nedůslednost si smlouvu v konečné fázy prostudovat, jestli jsou v ní obsaženy námitky a přípomínky které odeslala JUDr. Rittichová firmě Synergion.Námitky a připomínky vytvořila po konzultaci se starostou Lichkova JUDr. Rittichová. A za které dostala slušně od obou obcí zaplaceno. Téměř 63,000 Kč. Někdy to vypadá, jako by se starostové spoléhali na nedůslednost zastupitelů a výsledkem toho je tzv. Smlouva o spolupráci. Z námitek a připomínek se ve smlouvě slehla zem a pokud tam aspoň něco zůstalo, tak je to naprosto bezzubé. Doufám také , že se starosta Lichkova pochlubí svým členstvím ve statutárních orgánech firmy a nezapomene tam také uvést starostu Mladkova. V další řadě by se měl zmínit o nejasné struktuře firmy Synergion Hraniční vrch, která má akcie na doručitele. Zde se můžeme i domnívat, že je vlastní i někdo se starostů. Pokud by to tak bylo, znamenalo by to, že přes obec hájí svoje zájmy. Doufám také, že se zmíní, že na smlouvě Lichkova jsou dvě razítka a každé má jiné IČO. Pokud jde o ty miliony, tak to vypadá , že největší naději na ně, mají členové dozorčí rady příslušné firmy. Smlouva to obci v žádném připadě nezaručuje. Jedna připomínka , či pozměňující navrh upozorňuje na odsouhlasení "Smlouvy o spolupráci "občany obcí referendem. Jak je vidět občanstvo utřelo. Asi by na to přišlo, že to je pěkná habaďura.
Tak by se dalo pokračovat ještě dost dlouho. Jenom jsem poněkud na vážkách o obsahu věty,cituji: Zdůrazňuji, že stavba je jednoznačně v zájmu obce, kde byly podniknuty veškeré kroky k její řádné přípravě v rámci platné legislativy.