Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blatno odmítlo větrnou farmu

8. 1. 2012

Ve středu 19.10.2011 jsem se zúčastnil Veřejného projednávání stavby Větrné farmy (VF) Blatno. Veřejné projednávání je povinný legislativní krok při tvorbě zjišťovacího řízení EIA o dopadu příslušné stavby na životní prostředí. Projednávání vede krajský zastupitel touto činností pověřený, zástupce investora stavby, tvůrce zjišťovacího řízení EIA a jeho hodnotitel jenž by měl tvůrci být oponentem. Měl by....

Kdo jste už někdy zjišťovací řízení EIA studoval, tak víte. Pro ostatní: EIA má několik etap a dílčích hodnocení, kdy je oponenturou vyzvána k doplnění toho co podle ní chybí nebo v případě, že není dobře zpracována, k jejímu přepracování. EIA tak v čase nabobtnává o odborné posudky a případné připomínky účastníků řízení, které by měl hodnotitel vypořádat, to je zaujmout nějaký postoj a ten zdůvodnit. EIA není zrovna zábavná beletrie, ale účastník řízení by si ji několikrát přečíst měl, měl by si ujasnit co znamenají některé odborné termíny, aby nebyl v diskusi snadno vyšachován.

Konečně se dostáváme k Blatnu. Asi poprvé v rámci projednávání některé části Větrného parku Chomutov (VPCH)  http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/c/184369/Vetrny-park-Chomutov.htmlobčané  přišli občané dotčené obce na projednávání výtečně připraveni. Projekt VF Blatno je totiž velmi špatně zpracován a směrem k místním občanům je ultraarogantní. Věže větrných elektráren (VTE) vysokých 150 m, které jsou naprojektovány v některých případech i necelých 300m od obydlí, si tvůrci dovolili označit jako vpořádku a hodnotitel ve své zprávě to formuloval tak "že by neměly způsobovat žádný závažný problém". Co znamená "neměly by" kde je definován "závažný problém"? Nikde.

V hlukové studii její autor připustil, že hluk asi bude překračovat hygienický limit a navrhl, aby VTE po určitý čas pracovaly v modu omezující její výkon, tedy v méně hlučném. Zde je zaděláno na naprostý podvod. V první řadě investor stavící VTE kvůli zisku je motivován aby VTE "jely" pokud možno na maximální výkon v co nejdelším čase. Přistoupit na samém počátku na to, že z nich nedostane to, co chce, znamená, že je blbý, anebo daleko spíš, že toto nařízení nebude respektovat. To klidně může. Neexistuje žádný mechanismus monitoringu práce VTE, neexistuje instituce, která by si ho dokázala vynutit a není nikdo, kdo by případné  porušování režimu sankcionoval. Vše je tlačeno způsobem "postav a pak už se s nikým nebav".

Vzdálenost 300m od obydlí je naprosto směšná a nerespektuje dokonce ani doporučení výrobce stavět VTE těchto rozměrů 500-700m od obydlí. Sama tato vzdálenost je pořád ještě nedostatečná, ale výrobce je samozřejmě motivován snahou prodat co nejvíce a doporučením na delší vzdálenost si zmenšuje prostor pro jejich umisťování. Co se týče vzdáleností, zkušenosti obyvatel osad Nová víska u Domašína a Volyně hovoří něco úplně jiného. Tyto osady jsou dotčeny působením VF Kryštofovy Hamry, která čítá 21ks VTE Enercon o celkové výšce 113m a VF Greenlines se 3ks VTE Nordex podobných parametrů jako Enercon.

Nová víska má nejbližší věže cca 1200m, Volyně asi 2100m. Hluk je v Nové vísce, za určitých podmínek (roční období, směr větru) takový, že její obyvatelé někdy i týden nespí a budí se s bolestmi hlavy. Ve Volyni se hluk projevuje především v ranních a večerních časech, kdy tvoří asi 2-3 hodinová pásma, kdy vítr v osadě utichá, ale přes náhorní planinu, kde je VF umístěna ještě fouká pořád čerstvý, v té chvíli je slyšet mocný hukot doprovázený v cyklech hlučnými rázy v době, kdy se více VTE dostane do fáze stejného natočení rotorů, jejichž listy tak procházejí kolem tubusu VTE ve stejném čase. Tato situace trvá někdy i přes celou noc.

Myslíte, že to někoho mimo místních zajímá? Ani náhodou. Není dokonce možné donutit Krajskou hygienickou stanici (KHS), aby na místě provedla faktické a reprezentativní měření hluku, jenž by zahrnovala specifika ročních období, rázu počasí a směry větrů. KHS to odmítá s tím, že jí to zákon nepřikazuje, ačkoliv má ve svých stanovách ochranu obyvatelstva a jeho zdraví.

Zpátky k Blatnu. Chci pochválit jeho obyvatele za věcnou a poučenou diskusi, ve které komisi argumentačně naprosto rozcupovali. Chci pochválit zastupitele obce Blatno za statečný a jednoznačně odmítavý postoj vůči stavbě. Přeji jim hodně štěstí a zdárné dotažení tvorby Územního plánu obce, kde se stavbou VF nebude počítáno. Nám, ostatním obyvatelům horských obcí dotčených výstavbou VPCH bych přál do budoucna především obyvatele, kteří  nebudou líní si zjistit o VTE potřebné informace a zastupitele více morálně pevné, nenechající se snadno zvenku ovlivnit. Neexistuje totiž nic z toho, čím se investor zaklíná, totiž "veřejný zájem" a "společenská poptávka". Existuje pouze hamounský zájem stavět co nejvíc pro co největší zisk ničící přitom unikátní krajinný ráz Krušných hor,  jejich klid a rekreační potenciál a mařící letité úsilí a investice místních obyvatel vybudovat si zde bydlení na slušné úrovni. Jejich nemovitosti by se totiž stavbou VTE v takové blízkosti staly bezcenými.

(zdroj: http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/c/220329/Blatno-odmitlo-vetrnou-farmu.html)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Občané obce Blatno o svých zvolených zastupcích

(Urban, 10. 1. 2012 23:10)

Oba příspěvky musí být pro zastupitele obcí Lichkova a Mladkova také oporou v jejich "příkladném boji" za zdejší krajinu a lidi zde žijící. Určitě musí mít dobrý pocit když si to přečtou a zjistí, že ve svém ""postoji" nejsou opuštěni.Obzvlášť, když se i jeden ze zastupitelů z Mladkova nechal slyšet, že je to pro něho srdeční záležitostí, aby nad Mladkovem nestála na jeho oblíbeném kopci žádná větrná elektrárna.Pro tohoto zastupitele to musí být dost nepříjemné, že je dnes jinde, než byl, když vyslovil tuto větu. V obci Blatno by byl nazván Jidášem.